Висшето образование и бизнесът

Слушам напоследък, че излъчват решения, че висшето образование трябвало да се обвърже с работни места в бизнеса и производството. Идеята лично на мен ми звучи малко двусмислена и неясна от думите на министър Клисарова. Тя обяснява само какво е хубаво да се направи, колко е добре да го има, но не става ясно как конкретно ще стане.

Хващам се за едно изречение и се извинявам предварително, ако не съм го разбрал. Тя казва, че практическа подготовка е важно да има, но засега е най-силно реализирана в медицинските университета, а било нужно навсякъде. Веднага ми изникна картинката на реализацията на младите ни медици и тя никак не е хубава. Имам трима приятели, които минаха на скоро по този път. Цялата им обвързаност в “бизнеса” мина под формата на стажове, с даване на дежурства и никакво заплащане. Повечето техни колеги, които нямат по-заможни роднини, едва се издържат и се налага да работят по време на следването си. Стипендиите са запазени само за отличници, но с такава тежка материя като медицината не всеки може да се похвали с успех над 5.50.

education-at-work-college-evolutionПлеменницата ми от Пловдив пък щяла през юли да кара практика в НАП. Тя е още в гимназия, но целият клас е задължен да ходи там в продължение на 10 дни. Идеята е много хубава, но веднага си мисля, че всъщност използват децата за труд, за който те взимат в замяна само един подпис за заверка. Това не ми се струва много справедливо. Младите трябва да бъдат мотивирани с нещо точно в началото на развитието им, защото демотивацията и липсата на жизненоважните средства водят до естественото желание да емигрират в чужбина.

Много се надявам да не предчувствувам правилно какво всъщност ще се има предвид под “обвързване на висшето образование с бизнеса и с производството”, защото под тази форма не ми се струва никак правилно.

Висшето образование и бизнесът
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *