Смисълът на изкузството

Трябва да започна с това, че обичам изкуството… Не, аз обожавам изкуството. По абсолютно всичките му форми – музика, театър, изобразително изкуство, кино, танц…

Това е особена форма на човешко изразяване, което впечатлява с емоцията си, красотата си и изразните средства. Понякога, когато гледам дадена творба се чудя как въобще му е хрумнало на автора й да я създаде. Толкова жива,  а в същото време имагинерна, да е вплел в нея толкова емоция, която да достига и до мен самия и до много други любители на изкуството.

Хората винаги са се старали да създават изкуство.  Още от древни времена. Първоначално са били свързани с бита – посуда, с течение на времето върху съдовете са се изобразявали сцени от религията или ежедневието.

Така малко по малко се развиват техники и методи на работа. А театърът е служел за пречистване на зрителите, преминавайки през всичките възможни емоционални състояния.

Смисълът на изкузството
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *