Няколко думи за хералдиката

Хубаво е, когато човек научи нещо ново, да го споделя и с останалите. Признавам си, бях чувал за хералдиката, но едва наскоро се зачетох малко по-обстойно по този въпрос. Може би знаете, че хералдиката най-общо казано е наука за гербовете. Възниква някъде през ранното Средновековие, като е имала много голямо значение например по време на рицарските [...]

Работа в екип

Екипна работа е един от най-важните фактори, за да успява една фирма и да се развива в правилната насока. Хората са тези, които дърпат нещата напред. Технологиите и всичко останало, което ни е от помощ в ежедневието, е само инструмент, с който си боравим. Колкото и мощни компютри да имаме, каквито и програми да са [...]

Да спестиш от… сапун

Вярно е криза и всеки се опитва, дори и в бизнеса си, да свива разходите за неща, без които може да се мине. Но според мене, образно казано, има свещени крави в това отношение, на които не бива да се посяга, и една от тях е хигиената и свързаните с нея препарати. Веднага бързам да посоча [...]